komplexné vedenie podvojného účtovnictva

•Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
•Evidencia pokladne (inventarizácia minimálne 4x ročne)
•Evidencia majetku spoločnosti (inventárne karty, odpisové plány)
•Evidencia stavu zásob spoločnosti
•Účtovanie bankových výpisov
•Vyhotovenie a účtovanie interných dokladov
•Prehľad o stave pohľadávok a likvidite spoločnosti
•Prehľad o stave záväzkov
•Spracovanie cestovných náhrad a ich výpočet

Aktuality

    na novinkách pracujeme