spracovanie miezd

V oblasti miezd a personalistiky kladieme dôraz na kvalitu spracovania miezd a na ochranu osobných údajov zamestnancov. Ponúkame vedenie mzdovej agendy práve s dôrazom na tieto parametre.

Neustále meniaca sa legislatíva je pre oblasť miezd charakteristická, a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo zveriť Vaše mzdy do rúk odborníkov.
Poskytneme vám:


Vedenie mzdovej a personálnej agendy
Prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne
Prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní
Komplexné vypracovanie mesačných miezd
Príprava mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a Daňový úrad
Elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Príprava príkazov k úhrade miezd
Evidencia dovoleniek
Vykonanie ročného zúčtovania dane
Podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Podklady pre účtovníctvo
Vyhotovenie požadovaných dokladov (potvrdenie o príjme...)

Aktuality

    na novinkách pracujeme