Cenník

V prípade vášho záujmu o bližšie informácie, prípadne cenovú ponuku, vyplňte prosím tento formulár

Názov firmy*povinné
Právna forma*povinné
Služba o ktorú máte záujem*povinné
Priemerný mesačný počet vystavených faktúr *povinné
Priemerný mesačný počet prijatých faktúr *povinné
Priemerný mesačný počet pokladničných dokladov *povinné
Počet zamestnancov*povinné
Je Vaša firma registrovaná ako platiteľ DPH*povinné
Váš e-mail*povinné
Vaše telefónne číslo
Kontaktná osoba *povinné
O našu spoluprácu by ste mali záujem od dátumu
Doplňujúci text

Aktuality

    na novinkách pracujeme