ekonomické

(pri potrebe zefektívnenia činnosti spoločnosti, zabezpečenia lepšej pripravenosti na dopady hospodárskej situácie, legislatívnych zmien...)

- registračné povinnosti
- vypracovanie analýz hospodárenia spoločnosti
- optimalizácia nákladov
- optimalizácia daní
- sprostredkovanie stanoviska daňového poradcu
- vypracovanie prognóz ekonomického vývoja

Aktuality

    na novinkách pracujeme